Advertisement

၆ႀကိမ္ေျမာက္ MYANMORE Dining, Nightlife and Travel Awards အား ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၆)ရက္ေန႔တြင္ Novotel Yangon Max ၌က်င္းပသြားပါမည္။ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ဒီပြဲႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အစားအေသာက္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္အေကာင္းဆုံးအရည္အေသြးမ်ားရရွိေအာင္ႀကိဳးစားႏိုင္ခဲ့သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္သည့္တစ္ခုတည္းေသာဆုေပးပြဲႀကီးျဖစ္ပါသည္။

တစ္ႏွစ္တာလုံးစားသုံးသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးအရည္အေသြးမ်ားေပးရန္ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားနဲ႔ စားဖိုမႉးမ်ားအားဂုဏ္ျပဳသည့္ပြဲလည္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ တြင္ Programme of Excellence ကိုျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္၎တို႔၏ အေတြ႕အႀကဳံ ဗဟုသုတမ်ားကို အၿမဲတေစေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာ အစားအေသာက္မ်ား၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မွ်ေဝသြားမွာျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔၏အေတြ႕အႀကဳံမ်ားသည္အစားအေသာက္လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

၂၀၁၈ ဆုေပးပြဲမွဆုရရွိသူမ်ား

ယမန္ႏွစ္မွစ၍ လုပ္ငန္းတြင္းမွမွတ္ခ်က္မ်ားကိုသာမက သုေတသနမ်ားစြာကိုလည္းမွီျငမ္း၍ အၿမဲမျပတ္ တိုးတက္ေနေသာ အစားအေသာက္လုပ္ငန္း၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္းဆုံးအေလးေပးႏိုင္မည့္ စားေသာက္ဆိုင္ဆု (Venue Award) ၅မ်ိဳးအား သတ္မွတ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။

အမ်ားျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ ဆိုင္ေပါင္း ၁၆၀၀ေက်ာ္ပါဝင္ေသာ Sarmal app ကိုသုံး၍မိမိတို႔ႏွစ္သက္ရာဆိုင္မ်ားကိုလ်ာထားစာရင္းအတြက္ ထည့္သြင္းမဲေပးႏိုင္ပါသည္။ က႑တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ မဲအမ်ားဆုံးရေသာဆိုင္မ်ားကို ဇကာတင္စာရင္းထဲထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္ေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာဒိုင္လူႀကီးအဖြဲ႕မွ ၎ဇကာတင္စာရင္းဝင္ဆိုင္မ်ားထံလွ်ိဳ႕ဝွက္သြားေရာက္၍ အစားအေသာက္မ်ားအား စားသုံးကာ အကဲျဖတ္သြားမည္။ အစားအေသာက္၊ ဆိုင္အျပင္အဆင္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဟူေသာ က႑ ၃မ်ိဳးကို အေလးေပးသတ္မွတ္ကာေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္။

အေကာင္းဆုံးစားေသာက္ဆိုင္ဆု (Venue Excellence)

ဤဆု၌က႑ ၅မ်ိဳးရွိၿပီး ၎တို႔မွာ

 • တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးစားေသာက္ဆိုင္ (Restaurant of the Year)
 • တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးေကာ္ဖီဆိုင္ (Café of the Year)
 • တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးဘား (Bar of the Year)
 • တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးျမန္မာစားေသာက္ဆိုင္ (Myanmar Food Restaurant of the Year)
 • တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးျမန္မာပရီမီယံဘီယာဆိုင္ (Myanmar Premium Beer Station of the Year)
 • တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးျမန္မာဘီယာဆိုင္ (Myanmar Beer Station of the Year)

ျမန္မာဘီယာမွ ဤပြဲ၏အဓိကပံ့ပိုးသူအျဖစ္ထပ္မံပါ၀င္သြားမည္ျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးျမန္မာပရီမီယံဘီယာဆိုင္ (Myanmar Premium Beer Station of the Year) ႏွင့္ တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးျမန္မာဘီယာဆိုင္ (Myanmar Beer Station of the Year) ဆုမ်ားအားေပးအပ္သြားပါမည္။ ျမန္မာဘီယာအေနႏွင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွစတင္၍ MYANMORE ၏ဆုေပးပြဲမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။

၎ဆုမ်ားအျပင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီနဲ႔အစုအဖြဲ႕လိုက္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသူမ်ားကိုလည္း ဆု ၆မ်ိဳးခ်ီးျမႇင့္သြားမွာပါ။ လ်ာထားစာရင္းေတြကိုေတာ့ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္တဲ့ လြတ္လပ္ေသာဒိုင္အဖြဲ႕ကေ႐ြးခ်ယ္သြားပါမည္။

တစ္ဦးတေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္အသင္းအဖြဲ႕လိုက္အေကာင္းဆုံးဆုမ်ား (Special Contribution to Excellence) မွာေတာ့

●     တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးစားဖိုမႉးဆု (Chef of the Year)
●     တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးဝိုင္ႏွင့္ယမကာကိုယ္စားျပဳသံတမန္ဆု (Wine and Spirit Ambassador of the Year)
●     တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးဆိုင္သစ္ဆု (Newcomer of the Year)
●     တစ္ႏွစ္တာအေတာ္ဆုံးစြန႔္ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ဆု (Entrepreneur of the Year)
●     တစ္ႏွစ္တာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အထိန္းသိမ္းႏိုင္ဆုံးဆု (Green Award of the Year)
●     အထူးဂုဏ္ျပဳဆု (Special Award for Contribution to Excellence)

ဒီဆုရွင္မ်ားဟာ MYANMORE Ambassadors of Excellence ျဖစ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ရဲ႕ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားဟာတျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အတုယူစရာျဖစ္လာမွာပါ။ ဆုရစားေသာက္ဆိုင္မ်ားဟာလည္း အေကာင္းဆုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္ကိုပိုင္ဆိုင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဆုရရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ MYANMORE မွတစ္ႏွစ္တာအတြင္းထုတ္ေဝသည့္ မဂၢဇင္း၊ အြန္လိုင္းေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ အထူးဗီဒီယိုသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းခံရပါမည္။

KBZPay ကလည္းဝင္ေရာက္ပံ့ပိုးေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး Entrepreneur of the Year ဆုကိုေပးအပ္သြားမွာပါ။ KBZ စြန႔္ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ဆု၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

 • ေနာက္ဆုံးအဆင့္အႏိုင္ရရွိသူအား အမ်ားျပည္သူမဲေပးစနစ္ျဖင့္ေ႐ြးခ်ယ္သြားပါမည္။
 • သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ခဲ့ေသာ္ KBZ ဘဏ္မွ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေပးအပ္သည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားပါဝင္ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ဆုကိုရရွိမည္။
 • KBZ ဘဏ္၏လက္ေထာက္ CEO တစ္ဦးႏွင့္ လစဥ္အႀကံေပးအစီအစဥ္တြင္လည္း ၆လပါဝင္ခြင့္ရမည္။

ကေမၻာဇဘဏ္၏ ဒုတိယအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳးက “အျခား လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေတြက အားက်အတုယူရမယ့္ အစားအေသာက္နဲ႔ အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္တဲ့ ထြန္းသစ္စ လုပ္ငန္းရွင္  ေတြကို ရွာေဖြအသိအမွတ္ျပဳေပးၿပီး ေထာက္ပံ့ကူညီေပးဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိဖို႔တင္မကဘဲ ကိုယ့္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေရရွည္လည္ပတ္ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ပါ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ကေမၻာဇဘဏ္လိုမ်ိဳး သူတို႔ေတြကို ကူညီေပးဖို႔ အေကာင္းဆံုး အေနအထားမွာရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး ပုဂၢလိကဘဏ္ကေန တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ကူညီ အားျဖည့္ေပးလိုပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိတ္ဆက္ထားတဲ့ KBZPay မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္မွာ  ေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္ေပါင္း (၃၉,၀၀၀) နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ထားၿပီး အဲ့ဒီ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြထဲက အမ်ားစုက အစားအေသာက္နဲ႔ အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေမၻာဇဘဏ္အေနနဲ႔ “KBZ Entrepreneur of The Year 2019” ဆုႀကီး ဆြတ္ခူးႏိုင္ဖို႔ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အားလုံးကုိ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ဗီဒီယုိေတြ ေပးပုိ႔ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကဖို႔ တုိက္တြန္းလိုပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။

ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဆုမ်ား (The MYANMORE Travel Awards)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑သည္စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္တြင္ ဤဆုေပးပြဲအစီအစဥ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Myanmar Tourism Federation)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ (Myanmar Tourism Marketing) တုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္းရွိခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၌ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ၾကိဳးစားမႈအားအသိအမွတ္ျပဳရန္က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားလုပ္ငန္းအားျမွင့္တင္ရန္အေထာက္အကူ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုလည္းယံုၾကည္ပါသည္။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆု ၁၀မ်ိဳးထဲမွမိမိတုိ႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာလူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ ေနရာေဒသမ်ားအား လ်ာထားစာရင္းအတြက္မဲေပးႏိုင္ပါသည္။

ဆုစာရင္းမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆံုးဟိုတယ္ဆု (Hotel of the Year)
 • အေကာင္းဆံုးအေတြ႔အၾကံဳ (Tourism Experience of the Year)
 • လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာေအာင္ျမင္ထင္ရွားေသာလူပုဂၢိဳလ္ (Tourism Industry Figure of the Year)
 • ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္းဆု (Tourism Development Project of the Year)
 • အခမ္းအနားဆု (Event Venue of the Year)

ဤဆုေပးပြဲသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍အသိအမွတ္ျပဳက်င္းပေသာပထမဆံုးဆုေပးပြဲအစီအစဥ္လည္းျဖစ္ပါသည္။

MYANMORE TOP 100 Dining and Nightlife Guide

MYANMORE Dining and Nightlife Awards 2019 ႏွင့္တြဲဖက္၍ TOP 100 Dining and Nightlife Guide ကိုလည္းထုတ္ေဝသြားမည္။

ဤလမ္းၫႊန္စာအုပ္၌ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ အေကာင္းဆုံးစားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ညဘက္အပန္းေျဖရာေနရာ ၁၀၀၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပသြားပါမည္။ 2019 MYANMORE Dining and Nightlife ဆုရရွိသူမ်ား၏အထူးေဆာင္းပါးမ်ားလည္းပါဝင္မွာပါ။

ဒီလမ္းၫႊန္စာအုပ္အတြင္းရွိ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကိုလည္းလြတ္လပ္သည့္ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကေ႐ြးခ်ယ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး 2019 MYANMORE Dining and Nightlife ဆုေပးပြဲ၏လ်ာထားစာရင္းႏွင့္ျပည္သူ႔မဲမ်ားအား ထင္ဟပ္ေစမည္။ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအား MYANMORE Stars of Excellence ၾကယ္ ၃ပြင့္ျဖင့္အကဲျဖတ္သည့္စနစ္လည္းပါဝင္မွာပါ။

အဆိုပါစားေသာက္ဆိုင္ ၁၀၀အား မိမိ၏အရည္အေသြးမ်ားအား ထိန္းထားႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္သုံးသပ္၍ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၾကယ္ပြင့္မ်ားကိုလည္းလိုအပ္သလိုအတိုးအေလွ်ာ့ျပဳလုပ္သြားမည္။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက [email protected] ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here